Վերնագիր:Հայ Բագրատունիների տերությունը

Նկարագրություն:Աշխատությունը նվիրված է Հայաստանի և անդրկովկասյան երկրների պատմության մի կարևոր շրջանի՝ Հայ Բագրատունիների տերության (885-908թ․) պատմաաշխարհագրական հարցերին։ Քննության են առնվել Հայ Բագրատունիների տերության կազմավորման գործընթացը, սահմանները և տարածքը, Հայ Բագրատունիների տոհմական ու արքունի տիրույթները, տերության կազմի մեջ մտնող հայկական և ասրկովկասյան թագավորություններն ու իշխանությունները, ինչպես նաև արաբական ամիրայությունները։ Ուսումնասիրվել են նաև Հայ Բագրատունիների տերության քաղաքներն ու քաղաքագյուղերը, բերդերը, վանքերը, եկեղեցիները և առևտրական ճանապարհները։

Հեղինակ:Արման Եղիազարյան

Լեզու:Հայերեն

Տարեթիվ:2011

Ձևաչափ: PDF

Գիրքը ներբեռնել են 6 անգամ

Մեկնաբանություններ

Կիսվեք ձեր տպավորություններով