Վերնագիր:Դավադիր գործարք

Նկարագրություն:Մենագրությունում նորահայտ արխիվային փաստաթղթերի, օտար աղբյուրների և, հատկապես, թուրքերեն լույս տեսած գրականության հիման վրա վեր է հանվում պանթուրքիզմի ու պանիսլամիզիմի գաղափարախոսության ագրեսիվ բնույթը։ Զգալի տեղ է հատկացված 1918-1920 թթ․ Անդրկովկաս կատարած թուրքական արշավանքներին, վեր է հանվում քեմալական Թուրքիայի հայաջինջ քաղաքականությունը Արևելյան Հայաստանում։ Ցույց է տրվում Խորհրդային Ռուսաստանի հակահայկական, թուրքանպաստ քաղաքականությունը, 1918-1921 թթ․, որը դրսևորվեց 1921 թ․ մարտի 16-ին Մոսկվայում կնքված խորհրդա-թուրքական պայմանագրում։

Հեղինակ:Երվանդ Սարգսյան

Լեզու:Հայերեն

Տարեթիվ:1995

Ձևաչափ: PDF

Գիրքը ներբեռնել են 49 անգամ

Մեկնաբանություններ

Կիսվեք Ձեր տպավորություններով
Գրքի հետ կապված խնդիր չկա, մենք փորձեցինք և հաջողությամբ ներբեռնվեց։ Խնդրում ենք կրկին փորձել։
ebooks.am, 22 Ապրիլ
Գիրքը չի ներառվում
karinavoskanyan2011, 21 Ապրիլ