Վերնագիր:Գրական երկեր

Նկարագրություն:Գարեգին Նժդեհի գրական գործերը առաջին անգամ տպագրվել են 2003 թ․, ուր զետեղված էին 1910...1918 թթ․ Այսրկովկասի մամուլում նրա հրատարակած չափածո ու արձակ քերթվածները, ասույթները, էպիգրամներ և այլ բնույթի գործեր։ Սույն հատորյակը, ներառելով նաև Վենետիկի Ս․ Ղազար կղզում պահվող նրա ավելի քան քառասուն նորահայտ քերթվածները, դառնում է Գարեգին Նժդեհի 1903...1919 թթ․ զուտ գրական ժառանգության ամենաամբողջական ժողովածուն։ Ժողովածույի մեջ, որպես Գ․ Նժդեհի պատկերավոր անզուգադիր մտածողության նմուշներ, զետեղել ենք նաև նրա մոտ 450 ասույթ և մտամասունք, որոնք քաղված են հայ գրականությունն ու լեզվամշակույթը զորավորող նրա տարբեր գրվածքներից։

Հեղինակ:Գարեգին Նժդեհ (կզմ․ Ռաֆայել Համբարձումյան)

Լեզու:Հայերեն

Տարեթիվ:2012

Ձևաչափ: PDF

Գիրքը ներբեռնել են 560 անգամ

Մեկնաբանություններ

Կիսվեք Ձեր տպավորություններով