Վերնագիր:Հայ ազատագրական շարժումները (XV -XVIII)

Նկարագրություն:Դասախոսությունների սույն գրքում վերլուծվել են XV -XVIII դարերի հայ ազատագրական շարժման բոլոր նշանակալից դրսևորումները՝ ազատագրական լեգենդը, հայ-արևմտաեվրոպական դիվանագիտական բանակցությունները, XVIII դարի սկզբների հայոց ազատամարտի հերոսական դրվագները։ Քննության են ենթարկվել Իսրայել Օրու, Հովսեփ Էմինի, Մադրասի քաղաքական խմբակի անդամների, Մովսես Սարաֆյանի, Հովսեփ Արղությանի և այլոց ազատագրական ոգորումներն ու հայացքները։ Նախատեսվում է ուսանողության և ընթերցող լայն շրջանների համար։

Հեղինակ:Պետրոս Հովհաննիսյան

Լեզու:Հայերեն

Տարեթիվ:2010

Ձևաչափ: PDF

Գիրքը ներբեռնել են 18 անգամ

Մեկնաբանություններ

Կիսվեք Ձեր տպավորություններով