Վերնագիր:Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն

Նկարագրություն:Աշխատության մեջ ամփոփ շարադրված է հայոց լեզվի պատմությունը՝ հնագույն ժամանակներից սկսած մինչև մեր օրերը։ Հեղինակը ուրվագծել է հայոց լեզվի սկզբնավորման ու զարգացման ընթացքը, տվել գրաբարի, միջին հայերենի և աշխարհաբարի նկարագիրը, բացահայտել նրանց հնչյունական համակարգի, քերականական կառուցվածքի ու բառապաշարի հիմնական առանձնահատկությունները։

Հեղինակ:Սերոբ Ղազարյան

Լեզու:Հայերեն

Տարեթիվ:2006

Ձևաչափ: PDF

Գիրքը ներբեռնել են 39 անգամ

Մեկնաբանություններ

Կիսվեք Ձեր տպավորություններով