Վերնագիր:Հովհաննես Օձնեցու երկերի լեզուն

Նկարագրություն:Գիրքը հեղինակի թեկնածուական ատենախոսության վերամշակված տարբերակն է։ Հետազոտության մեջ համակողմանիորեն ուսումնասիրված և ներկայացված է Հովհաննես Օձնեցու երկերի լեզուն՝ լեզվական գրեթե բոլոր մակարդակներով (բառագիտական, ձևաբանական, շարահյուսական)։ Մանրամասնորեն շարադրված են նորակազմ բառերի բառակազմական առանձնահատկությունները, տրված են դրանց սերող հիմքերը, ածանցների գործառական հաճախականությունը և այլն։ Առանձնացված են Օձնեցու երկերին բնորոշ քերականան մի շարք յուրահատկություններ։ Գիրքը կարող է օգտակար լինել հայոց լեզվի պատմության հարցերով հետարքրքվողների համար։

Հեղինակ:Վարսիկ Ներսիսյան

Լեզու:Հայերեն

Տարեթիվ:2012

Ձևաչափ: PDF

Գիրքը ներբեռնել են 11 անգամ

Մեկնաբանություններ

Կիսվեք Ձեր տպավորություններով