Վերնագիր:Հայոց լեզի ոճաբանություն

Նկարագրություն:Աշխատության մեջ ներկայացված են ոճաբանության՝ որպես լեզվաբանական գիտաճյուղի, ձևավորման ընթացքը, առարկան ու խնդիրները, կապը լեզվաբանական և բանասիրության մյուս գիտաճյուղի հետ, ինչպես նաև ոճագիտական հիմնական հասկացությունները։ Ժամանակակից ոճաբանական գիտության նվաճումներից ելնելով՝ փաստական հարուստ նյութի հիման վրա հանգամանորեն քննարկված են լեզվի գործառական ոճերը, պատկերավորման ու արտահայտչական միջոցները, լեզվական տարբեր մակարդակների միավորների ոճական հնարավորությունները։

Հեղինակ:Աշոտ Մարության

Լեզու:Հայերեն

Տարեթիվ:2000

Ձևաչափ: PDF

Գիրքը ներբեռնել են 44 անգամ

Մեկնաբանություններ

Կիսվեք Ձեր տպավորություններով