Վերնագիր:Ռուսական ցարերը և Հայկական հարցը

Նկարագրություն:Ընթերցողի ուշադրությանն է ներկայացվում պատմաբան, տնտեսագետ-վիճակագիր Ա-Դոյի (Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան, 1867-1954 թթ․) անտիպ աշխատությունը։ Հեղինակը XIX դ․ 80-90-ական թվականների և XX դարի առաջին տասնամյակի հայ մտավորականության լավագույն ներկայացուցիչներից մեկն է, որի ուսումնասիություններն ու հետազոտությունները վերաբերում են հայ ազատագրական շարժումներին, 1903 թ․ հայ առաքելական եկեղոցու գույքի բռնագրավմանը, 1905-1906 թթ․ հայ-թաթարական ընդհարումներին, Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական կացությանը, վարչական կառուցվածքին, բնակավայրերի ր բնակչության վիճակագրությանը, 1915 թ․ Վանի ինքնապաշտպանությանը և այլն։

Հեղինակ:Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան

Լեզու:Հայերեն

Տարեթիվ:2013

Ձևաչափ: PDF

Գիրքը ներբեռնել են 5 անգամ

Մեկնաբանություններ

Կիսվեք ձեր տպավորություններով