Վերնագիր:Ջավախքը 19-րդ դարում եւ 20-րդ դարի առաջին քառորդին

Նկարագրություն:Մենագրության մեջ Հյուսիսային Հայաստանի պատմաաշխարհագրական ընդհանուր հենքի վրա քննության են առնված Ջավախքի քաղաքական, ժողովրդագրական, սոցիալ-մշակութային պատմության անցքերը վաղ ժամանակներից մինչև խորհրդային իշխանության առաջին տարիները։ Առավել հանգամանորեն ներկայացված են 19-րդ դարի եւ 20-րդ դարի առաջին տասնամյակների իրադարձությունները։ Աշխատության հավելվածում զետեղված 50 փաստաթղթերը, որոնց մեծ մասը հրապարակվում են առաջին անգամ, նոր լույս են սփռում երկրամասի պատմության բազմաթիվ հիմնահարցերի վրա։ Գիրքը նախատեսված է մասնագետ-պատմաբանների և ընթերցող լայն հասարակության համար։

Հեղինակ:Աշոտ Մելքոնյան

Լեզու:Հայերեն

Տարեթիվ:2003

Ձևաչափ: PDF

Գիրքը ներբեռնել են 26 անգամ

Մեկնաբանություններ

Կիսվեք Ձեր տպավորություններով