Վերնագիր:Հայոց լեզվի ոճագիտություն

Նկարագրություն:Ուսումնասիրության մեջ ներկայացվում են ոճագիտություն առարկայի սահմաններն ու նպատակները, ոճույթի ըմբռնումն ու դրսևորումները խոսքային տարբեր ոլորտներում, լեզվի, խոսքի, ոճի փոխհարաբերությունը գրական ժանրերի ու ստեղծագործական մեթոդի հետ։ Հանգամանորեն քննության են առնվում իրադրական և գործառական ոճերը, առաջին անգամ նշվում են այն տարբերակիչ հատկանիշները, որոնց հիման վրա կատարվում է գործառական ոճերի գիտական դասակարգումը։ Ուշադրության արժանի է հնչյունային, բառային, ձևաբանական, շարահյուսական ոճագիտության, նրանց համապատասխան բաժինների, բառային և քերականական հոմանիշների, խոսքի պատկերավորության միջոցների քննությունը։ Աշխատանքում տեղ են գտել նաև լեզվական, ոճական նորմաների, բնանկարի, դիմանկարի ոճական արժեքներին վերաբերող բաժիններ։ Աշխատանքը որպես ուսումնական ձեռնարկ հասցեագրվում է բուհերի բանասիրական և հումանիտար բաժինների ուսանողությանը․ այն կարող է օգտակար լինել նաև ոճագիտության, խոսքի մշակույթի տարբեր հարցերով զբաղվողների համար։

Հեղինակ:Լևոն Եզեկյան

Լեզու:Հայերեն

Տարեթիվ:2007

Ձևաչափ: PDF

Գիրքը ներբեռնել են 95 անգամ

Մեկնաբանություններ

Կիսվեք Ձեր տպավորություններով