Վերնագիր:Տիեզերական պատմություն

Նկարագրություն:Պատմությունն ընդգրկում է արարչագործությունից մինչև 1267 թ․ ընկած ժամանակաշրջանը։ Հեղինակն իր պատմության նյութը քաղել է բազմաթիվ գրքերից ու աղբյուրներից։ Այն կարևոր սկզբնաղբյուր է ոչ միայն հայ, այլև մյուս ժողովուրդների (հրեաներ, հույներ, արաբներ, պարսիկներ, սելջուկներ և ուրիշներ) պատմության վերաբերյալ։ Գիրքը Արևելցու պատմության աշխարհաբար առաջին ամբողջական թարգմանությունն է։ Թարգմանությունը կատարվել է Գ․ Թոսունյանի կողմից։

Հեղինակ:Վարդան Արևելցի

Լեզու:Հայերեն

Տարեթիվ:2001

Ձևաչափ: PDF

Գիրքը ներբեռնել են 34 անգամ

Մեկնաբանություններ

Կիսվեք Ձեր տպավորություններով