Վերնագիր:Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն

Նկարագրություն:Ձեռնարկը կազմված է «Ժամանակակից հայոց լեզու» դասընթացի նոր ծրագրին համապատասխան: Նրանում քննված են շարահյուսության տեսությանը վերաբերող ընդհանուր հարցեր, բառակապակցությունների, պարզ և բարդ նախադասությունների բառաքերականական և կառուցվածքային օրինաչափությունները և հարակից իրողություններ:

Հեղինակ:Արտաշես Պապոյան, Խաչիկ Բադիկյան

Լեզու:Հայերեն

Տարեթիվ:2003

Ձևաչափ: PDF

Գիրքը ներբեռնել են 62 անգամ

Մեկնաբանություններ

Կիսվեք Ձեր տպավորություններով