Պատմություն

Ով պատմություն ունի՝ չի կարող ետ չնայել