Նվիրաբերեք և օգնեք մեզ միասին կառուցել ավելի հուսալի ապագա

Ինչու՞ է կարևոր Ձեր նվիրաբերությունը

Նվիրատվությունները համարվում են նվազեցվող ծախսեր՝ որպես բարեգործական ներդրումներ։ Մեր կայքի դեպքում, մի քանի ծախսերից են կայքի դոմեյնի և հոսթինգի համար նախատեսված ամենամսյա վճարումները։ Ձեր ցանկացած չափի կատարած նվիրատվությունը ուղղվելու է կայքի կենսունակության ապահովմանը, կայքի հետ կապված այլ գաղափարների և նոր ծրագրերի իրականացմանը։Ինչպե՞ս կատարել նվիրաբերությունը

Կից կարող եք գտնել նվիրատվության համար նախատեսված ձևը, որը բաղկացած է 3 բաժնից․
I. Առաջին հատվածում պետք է նշեք նվիրատվության չափը։
II. Երկրորդ հատվածում պետք է լրացնեք Ձեր անունը, ազգանունը և էլեկտրոնային հասցեն։
III. Երրորդ և վերջին հատվածում պետք է լրացնեք Ձեր քարտի տվյալները և սեղմեք Donate: